Gestacijski dijabetes ili trudnički šećer
Gestacijski dijabetes ili trudnički šećer
Gu gu magazin
13.01.2024.

Gestacijski dijabetes ili trudnički šećer

Gestacijski dijabetes ili trudnički šećer je stanje u kome se kod trudnice javlja visok nivo šećera u krvi, a da ona pre trudnoće nije imala dijagnostikovan dijabetes.

Medju ženama se izdvajaju odredjene grupe sa povećanim rizikom za pojavu gestacijskog dijabeta i svakako bi trebalo obratiti pažnju na:

  • trudnice koje u svom bližem porodičnom okruženju imaju članove koji boluju od dijabetesa 
  • trudnice koje su pre trudnoće imale sindrom policističnih jajnika
  • trudnice koje imaju povećanu telesnu težinu
  • trudnice koje su u prethodnoj trudnoći imale trudnički šećer ili su rodile krupno dete(telesne mase više od 4,000 grama na porodjaju)

 Dijagnostikovanje trudničkog šečera je prilično jednostavno, nije bolno ni preterano zahtevno. U uobičajenim analizama koje trudnice obavljaju na svojim redovnim pregledima potrebno je obratiti pažnju na nivo šećera u krvi. Vrednost jutarnje glikemije u krvi iznad 5 upućuje na potrebu da se  uradi test opterećenja šećerom (oralni glukoza tolerant test ili skraćeno OGTT).

Ovaj test obavlja se vrlo jednostavno – vrednost glikemije u krvi izmeri se tri puta. Pre opterećenja, pa nakon prvog i nakon drugog sata po opterćenju. Opterećenje podrazumeva da trudnica popije 75 g glukoze rastvorene u čaši vode.

Ukoliko rezultati odstupaju od normale takva trudnica dobija dijagnozu gestacijskog dijabetesa pa se prima na odeljenje visoko rizičnih trudnoća, gde se radi dnevni profil glikemije koji pomaže da se bliže odredi klasa, što je važno za određivanja pravilne terapije i daljeg tretmana. 

Na gestacijski dijabetes mogu uputiti znaci koji se uoče na ultrazvučnom pregledu:

  • krupnija beba za gestaciju,
  • povećana količina plodove vode i
  • zadebljala posteljica.

Danas se smatra da bi svaka trudnica životne dobi preko 35 godina u peridu nakon 24 nedelje gestacije trebalo da uradi OGTT.

Ukoliko je samo poremećen OGTT uz dobar dnevni profil onda je terapija za ovakvu trudnicu dijabetična dijeta.

Dijabetična dijeta podazumeva izmenjenu ishranu trudnice koju bi ona trebalo da shvati veoma ozbiljno i da se preporučenog režima ishrane pridržava. Iz ishrane se moraju izbaciti ugljeni hidrati ( kolači, čokolada, beli hleb, testenina). Sa druge strane preporučuje se proteinska ishrana , koja podrazumeva meso, mlečne proizvode, povrće...

U svim savetovalištima za trudnoću dostupne su precizno definisane dijabetične dijete posebno preporučene za trudnice.

U drugu kategoriju odnosno klasu trudničkog šećera spadaju one trudnice  sa odstupanjem od normalnih vrednosti u dnevnom profilu glikemije.

Kod njih se uz dijabetičnu dijetu  uvodi i uzimanje tableta (oralnih antidijabetika) ili insulina. Bilo da se radi o jednoj ili drugoj kategoriji, trudnice sa gestacijskim dijabetesom zahtevaju intenzivnije kontrole i povremene hospitalizacije.

Trudnice koje su tokom trudnoće sa gestacijskim dijabetesom bile pod insulinskom terapijom imaju povećan potencijal za  dijabetes i nakon trudnoće, ali  značajan broj i takvih trudnica  nakon završetka  trudnoće prestaju sa uzimanjem insulina.

Ne postoji u pravom smislu reči prevencija gestacijskog dijabetesa ali postoje preporuke koje bi mogle smanjiti rizik za pojavu ovog poremećaja u trudnoći

pa se tako savetuje da žene u trudnoću ulaze sa adekvatnom telesnom masom.

Fizička aktivnost pre trudnoće takođe u velikoj meri umanjuje šansu od dobijanja gestacijskog dijabetesa.

Danas postoje i studije koje pokazuju da je čak dva puta veći procenat pojave gestacijskog dijabetesa kod žena koje koriste cigarete.

Možemo reći da je vođenje zdravog života pre trudnoće jedan od faktora koji bi mogao da pomogne kako bi se u trudnoću ušlo sa značajno manjim rizikom od trudničkog šećera.

Kod gestacijskog dijabetesa postoji značajan broj komplikacija.

U slučaju neregulisanog dijabetesa javlja sepo pravilu  makrosomija ploda, odnosno krupna beba koja  postaje problem na porođaju pa često dolazi do dužeg i traumatičnijeg porođaja a koji sečešće   završava carskim rezom.

Učestalija je pojava preeklampsije i  prevremnog porodjaja. 

Bebe mogu nakon porodjaja biti metabolički nestabilne pa  zahtevaju intenzivniju neonatalnu negu.

To je zbog toga što tokom trudnoće u kojoj gestacijski dijabetes nije pravilno regulisan beba preko posteljice dobijaju veću količinu šećera .

Posle porodjaja  beba više ne prima glukozu preko posteljice, ali njen metabolički aparat i dalje ima visok nivo insulina pa su takve bebe sklone hipoglikemijama koje mogu da budu vrlo opasne. Češća je pojava žutice nakon porođaja , pojava nezrelosti, hipokalcemije i  hiponatremije.

 Za ovakve bebe kaže se da su džinovi na staklenim nogama.

 

Prim. dr Nikola Cerović, specijalista ginekologije i akušerstva